måndag 30 januari 2017

Jag vägrar vara en icke-man

Det är underligt hur vissa ord som används av radikala människor ibland är de mest reaktionära. Som begreppet icke-man. Detta ord skapades i alternativa queer- och feministkretsar och har snabbt blivit mainstream. Förra veckan läste jag i den lokala gratistidningen att ”Det behövs helt enkelt fler rum där icke-män får ta plats”. Och när Västerbottenskuriren listar tio skivor av kvinnor är rubriken ”de tio bästa skivorna av icke-män”.
Hm.  
Jag undrar varför detta skulle vara mer progressivt än att säga kvinna. Snarare är det ett typexempel på patriarkalt tänkande. Det vill säga: mannen existerar, kvinnan är bara en negation av mannen. 
Tala om att göra mannen till norm – så mycket norm att ordet kvinna inte ens får uttalas. Vi är bortsuddade! Reducerade till ett ”icke”, definierade av vad vi inte är, som om vi inte vore något i oss själva. Den ideologiska innebörden av ordet icke-man är: det finns inga kvinnor, det finns bara män och de som inte är det. 
Jag förmodar att tanken är att sudda bort den binära könsuppdelningen. Men varför då fortsätta använda ordet man? Varför är kvinnor kontroversiella och svårdefinierade, medan män är självklara? Varför skulle det vara mindre patriarkalt att dela upp världen i den fasta och enhetliga kategorin män, samt ett skräphögsliknande ”resten”? Om det handlade om att sudda bort kön, borde väl varken man eller kvinna användas. Och det till synes finkänsliga argumentet att man inte vill inte förolämpa det fåtal som inte vill definiera sig, håller inte som argument för att förolämpa halva mänskligheten genom att reducera oss till ett intet. 
Över huvud taget är tron på att könsnormen skulle vara binär synnerligen ahistorisk. Som den franska feministen Luce Irigaray visat, har den förhärskande modellen genom århundraden inte varit att det finns två kön. Utan ett. Det manliga. Vetenskapen har koncentrerat sig på studier av mannen och först senare vänt blicken mot kvinnan och då hävdat att hon är en defekt, en outvecklad man eller, lika felaktigt, alltid mannens exakta motsats. Om han är aktiv, måste hon vara passiv, om han är subjekt måste hon vara objekt och så vidare. 
Kvinnan har inte definierats som en människa i sig, utifrån sin egen kropp och sina egna förutsättningar – utan endast och alltid i relation till mannen. Kvinnors kamp inom vetenskapen har därför ofta handlat om att få bli till – en förutsättning för att förstå exempelvis kvinnosjukdomar. Som Irigaray skriver: 
”För Freud finns det inte två kön … Det ’kvinnliga’ beskrivs alltid som brist, förtvining, avigsida av det kön som innehar ensamrätten till värde: det manliga. Därav den så beryktade ’penisavunden.’ Hur kan man acceptera att kvinnans hela varande styrs av hennes avsaknad av det manliga organet och av hennes avsundsjuka, svartsjuka anspråk på detta?” 
Det är precis detta tänkande som går igen i ordet icke-man: kvinnan karakteriseras av att hon är en brist. Nästan lika illa är det med med ordet ”fittbärare”, som får ordet livmodersfeminism att framstå som höjden av generositet.
 Att ta bort ordet kvinna; att se kvinnan som i vägen för utvecklingen, opassande, det som förstör, är inte något nytt. Det firar faktiskt 500 år i år. 
I år var det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkdörren och därmed inledde reformationen. Reformationen var en gigantisk kulturrevolution som förde med sig mycket gott: demokratiseringen av det skrivna ordet, avskaffandet av elitism och dubbelmoral inom kyrkan. Men Martin Luther var också en fanatisk judehatare (läs skriften On The Jews and Their Lies) antiziganist och misogynist. Vad reformationen gjorde i Sverige, mycket på grund av dess företrädare Olaus Petri, var att avskaffa Mariakulten. ”Bugandet för Mariabilden” skulle bort, skrev Olaus Petri i En nyttig undervisning och avskaffade nunneklostren, som hade varit den enda plats där kvinnor hade makt och självbestämmande inom religionen.
Därmed försvann de sista resterna av modersgudinnan från kristendomen och den blev helt och hållet manlig. Gud, Jesus och den helige ande regerade ensamma. Bilder av Maria togs bort från kyrkor, väggar och hem över hela landet. 
Som Ingela Bendt skriver i den nyutkomna boken Madonna: ”Så länge Sverige var katolskt, fanns ett Mariaaltare i så gott som varenda kyrka. Ibland stora altaruppsättningar där Marias liv beskrevs i bladguldsbelagda träskulpturer, fantastiska verk som oftas försvann från kyrkorna i och med reformationen. Mariafigurerna förstördes, grävdes ner eller sattes i bästa fall upp på vinden.” 
Kvinnor blev av med den enda förebild som fanns att tillgå. Visserligen var Maria en blek kopia av Ishtar och de andra, men hon hade haft en enorm betydelse för kvinnor i Sverige, som skickade runt Mariabilder till varandra när de var på väg att föda barn. Kvinnan gick alltså från att vara världens skapare, centrum för världsalltet och himladrottning, till att inte få existera. Ett symboliskt modersmord som fortfarande påverkar oss. 
Idag är det paradoxalt nog jämställdheten som kräver att kvinnan ska bort. För att vi ska kunna uppnå jämlikhet måste vi bli könlösa – och könet är tydligen kvinnan. Som Irigaray skriver: ”ett projekt som vill utplåna skillnaden mellan könen till det självrepresentativa systemet hos ett ’manligt subjekt’.”
Nej. Jag köper inte detta, och jag tänker aldrig bli någon icke-man. Jag skulle vilja se den man som går med på att kalla sig, och se på sig själv som ”icke-kvinna.” Eller, för den delen, den vit som går med på att kalla sig ”icke-svart”.

söndag 23 oktober 2016

Om Kinas nya strategi i resurskriget


Om 34 år, 2050, kommer vi att vara nära tio miljarder människor på jorden, enligt den senaste FN-rapporten. En ökning med 40 procent på bara 40 år. 
Låt oss begrunda ett slag vad detta betyder. 
Säg till exempel att alla människor ska ha varsin mobil och byta vartannat år. Det är inte en långsökt tanke – redan finns det fler mobiltelefoner i världen (7,9 miljarder) än människor (7,4 miljarder). För bara 20 år sedan var telefoner sällsynta i stora delar av världen och i väst hade en familj ofta bara en telefon gemensamt som aldrig byttes ut. Nu har samma familj fem mobiler, fyra Ipads och sex datorer som alla byts ut lika ofta som man byter vinterjacka. 
För varje telefon behövs koppar, palladium, nickel, guld, kobolt och sällsynta jordmetaller. Jakten på dessa metaller har redan finansierat krig i Kongo-Kinshasa, orsakat brist på dricksvatten i Chile och gjort luften i Inre Mongoliet omöjlig att andas. När mobilerna sedan slängs dumpas de tonvis i fattiga länder som Bangladesh där barn arbetar med att bära bort avfallet. 
Och detta är bara en av alla konsumtionsvaror som blivit oumbärlig för människan globalt. 
Det finns flera aspekter på det hela. 
Den första är naturligtvis att detta är ohållbart. Inte för att befolkningstillväxt i sig behöver innebära en katastrof, utan då den den kopplas till en ständigt ökad konsumtion av varor. 
En annan iakttagelse är att även om tjänster tar allt större andel av världsekonomin i procent, växer ändå varuproduktionen såpass mycket netto att en resursbrist kommer att bli hotande på flera områden. 
Är det någon som tar detta hot på allvar så är det Kina. Den som följer Kinas uppköp och handelsavtal världen över ser snart ett mönster. För den oinvigde kan det se ut som att Kina i dag agerar som ett typiskt privat kapitalistiskt företag som försöker skaffa sig marknadsandelar genom att köpa på sig lite allt möjligt. Vad som helst går bra, bara det ger vinst. Men till skillnad från ett företag som endast tänker på nästa kvartal, tänker den kinesiska ledningen på att kunna behålla makten långt in i framtiden.
Det säkraste sättet att göra det på? Att se till att den egna befolkningen inte går hungrig. Och Kina är inte längre självförsörjande på mat. Därför arbetar Kina på att säkra tillgången på just de resurser som kommer att vara hotade i framtiden, samt att bygga infrastruktur för att se till att kunna forsla hem resurserna.
Kina har köpt världens största kopparreserv – berget Monte Toromocho i Peru – investerat i järnväg i Argentina, köpt hundratals hektar jord i Frankrike, köpt upp Panamas största hamn, Greklands viktigaste hamn Piraeus och hyrt en hamn i Australien i 99 år framåt. Oavsett hur världen kommer att se ut om 20–30 år, kommer den kinesiska ledningen att ha säkrat tillgång och transport av viktiga resurser. 
Västerländska ekonomer förbryllades inledningsvis av dessa uppköp. Inte minst över priserna – varför betalade Kina långt över marknadsvärdet? Uppköpen förstörde allt vad de antagit om marknadens lagar. Marknader som tidigare setts som ”perfekta” började nu bete sig hur som helst. Men, som Dambisa Moyo skriver i boken Winner take all, så skrek dessa puritanska kapitalister för döva öron. Sedan började USA och Europas ekonomiska intresseorganisationer att försöka stoppa köpen där det var möjligt. IMF och Världsbanken lyckades pressa länder – med statsskulden som maktmedel – att säga nej till Kina. 
Resurskriget har alltså redan börjat. Och det finns en världsdel där detta krig mer än någon annanstans kommer att utspela sig. Där finns nämligen en tredjedel av världens obrukade jordbruksmark. Just det: Afrika. 
Som det ser ut i och med TTIP/Ceta-avtalen, håller Europa och Nordamerika på att gå ihop till ett gigantiskt handelsblock. Dess strategi för att roffa åt sig afrikanskt land och mineraler är: favorisera vissa kandidater i val, införa lägre eller inga tullar för produkter från de afrikanska länder som samarbetar, samt bojkotta de ledare som inte samarbetar och åtala dem i Haag. Mugabe i Zimbabwe är ett exempel. Då han var utfryst av väst såg Kina såg sin chans och gick in och stöttade honom, investerade i bostäder och jordbruk samt öppnade sina marknader för zimbabwiska produkter. Detta ledde till att Mugabe gjorde undantag i sin nationaliseringspolicy enbart för kinesiska företag. Fram tills i april i år.
Nu ska kinesiska företag också tas över av landets medborgare. Kina har svarat med att smörja politikerna genom att bygga ett nytt parlament i Harare. Hur det hela slutar vet ingen, men klart är att Kinas strategi skiljer sig från EU/USA:s. Kina ser till att investera rejält i skolor, infrastruktur och utveckling. De ställer sällan politiska krav, vilket ofta uppskattas av afrikanska länder som är trötta på västs nykoloniala attityd. Det finns dock tecken på att Kina är på väg att överge sin princip om icke-interventionism som etablerades av Zhou Enlai, som deras aktiva stöd till ena sidan i Sydsudan.
Kanske kommer kampen mellan nyliberalism och statskapitalism avgöras här. Det blir inte en ideologisk strid, utan en praktisk: kan länder vars företag endast tänker på den egna profiten konkurrera med ett land som tänker på att försörja sin befolkning på lång sikt?
Eller så kommer vi vara för hungriga och törstiga för att tänka över huvud taget.

måndag 4 juli 2016

Extrait du livre "L’être et la marchandise. Prostitution, maternité de substitution et dissociation de soi"

Dans une clinique de la localité d’Anand, dans le nord de l’Inde, des Indiennes mettent au monde des enfants occiden­taux. Des ovules de femmes blanches sont inséminés avec le sperme d’hommes blancs et l’embryon est ensuite implanté dans l’utérus d’Indiennes. Les enfants n’ont aucun des attributs des femmes qui les ont mis au monde. Ils ne vont ni porter leurs noms ni faire leur connaissance. Après avoir enfanté, les Indiennes se séparent des bébés. Un contrat a été conclu. Au moment même où les femmes renoncent aux enfants qu’elles viennent de mettre au monde, elles reçoivent de 2500 à 6500 dollars par naissance. Pour ces femmes, dont la plupart sont des pauvres habitant des villages avoisinants la clinique1, cette somme peut représenter l’équivalent de dix années de salaire2. Les clientes sont majoritairement des États-Uniennes, des Européennes, des Japonaises et de riches Indiennes, des couples hétérosexuels sans enfant, des homosexuels ainsi que des célibataires. Dans une interview à la BBC, la mère porteuse Rubina déclare: «C’est un miracle. Je me suis demandé moi-même comment j’ai réussi à mettre au monde un enfant aussi beau, américain et blanc. Je ne pouvais pas le croire – je suis si heureuse.» Elle raconte que l’un de ses propres enfants, souffrant d’une maladie cardiaque, avait besoin d’une opération et qu’avoir mis au monde l’enfant du couple états-unien était le seul moyen de se procurer l’argent nécessaire pour payer l’intervention3.
On pourrait croire à de la science-fiction, mais pourtant ce sont ces actes qui définissent la maternité de substitution, laquelle est devenue une industrie grandissante et légale, entre autres, aux États-Unis, en Ukraine et en Inde. Dans ce dernier pays, autour de mille enfants ont été mis au monde par ce moyen et, en raison de son potentiel d’avenir, des expertes évaluent, en 2006, l’industrie indienne de la maternité de substitution à 449 millions de dollars4.
Récemment, deux Suédois ont raconté dans les médias leur voyage en Inde pour se procurer un enfant. «Je n’ai pas de pro­blème avec le fait que l’on fasse cela pour des raisons exclusivement économiques, je trouve au contraire c’est une manière moderne et nouvelle de regarder la maternité», a déclaré l’un d’eux lors d’une interview à la radio suédoise5.
La maternité de substitution – le fait que des femmes mettent au monde des enfants par contrat – n’est pas encore légale dans la majorité des pays mais, de plus en plus fréquemment, on reven­dique qu’elle le soit. Dans cette industrie, une femme est inséminée ou reçoit un embryon puis, après neuf mois de gestation, met au monde un bébé qu’elle abandonne. Elle peut le faire gratuitement ou contre paiement mais, dans les deux cas, une femme signe un contrat stipulant qu’elle doit enfanter pour autrui.
L’origine
L’origine du commerce de la maternité remonte aux années soixante-dix aux États-Unis. Des annonces ont commencé à paraître dans les journaux: des hommes, dont les femmes étaient infertiles, cherchaient d’autres femmes susceptibles de mettre au monde un enfant en échange d’une somme d’argent. Les femmes étaient insé­minées et les hommes « adoptaient » ensuite leur propre enfant. Ce qui se faisait de façon relativement discrète et à petite échelle.
Peu de temps s’est écoulé avant que quelqu’un ne voie là une source d’enrichissement. L’avocat Noel Keane a ouvert une agence avec l’idée d’affaires de mettre en relation des femmes avec des couples sans enfant. Il savait que de nombreux couples étaient prêts à débourser d’importantes sommes d’argent afin d’avoir un enfant génétiquement lié au père. Keane leur garantissait ce résultat. Il a acquis une renommée en participant à des émissions télévisées, où il présentait son agence comme une œuvre de charité destinée à aider les couples sans enfant. De l’argent a été offert à de jeunes femmes pour qu’elles deviennent mères porteuses; en même temps, on leur faisait miroi­ter l’image qu’elles étaient de bonnes samari­taines. L’idée s’est répandue et Keane a amassé une fortune. À la fin des années soixante-dix, il y avait déjà plusieurs agences aux États-Unis impliquées dans ce type d’activités, qui avaient été jusque-là exercées dans des conditions semi-légales6.
Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que ne survienne le premier conflit de notoriété publique sur la garde d’un enfant. Une femme, qui avait donné naissance à un bébé après insémination à la clinique de Noel Keane, a refusé de s’en séparer. Mary Beth Whi­tehead, une mère de deux enfants, appartenant à la classe moyenne inférieure, avait accepté en échange d’argent de mettre au monde un enfant pour le compte du couple Stern, membre de la classe moyenne supérieure. Whitehead a été inséminé avec le sperme de Bill Stern contre la promesse d’une somme de 10000 dollars à la remise de l’enfant. Cependant, après l’accouchement, Whitehead a éprouvé un sentiment très fort pour cet enfant, plus qu’elle n’au­rait pu l’imaginer. Lorsqu’elle a vu la petite fille, elle n’a plus voulu l’abandonner. Dans son autobiographie, elle raconte:
À cet instant, j’ai pensé: quelle erreur j’ai commise! Je ne voulais pas que cette erreur devienne réalité. Je me forçais à imaginer que cela n’avait pas eu lieu, que c’était là mon propre enfant et que nous aurions ensemble une vie normale. D’un certain côté, j’éprouvais un sentiment de culpabilité à cause de l’obligation que j’estimais avoir envers les Stern, et je m’inquiétais de ce qu’ils allaient pouvoir ressen­tir, mais en même temps j’étais envahie par un fort sentiment de res­ponsabilité à l’égard de cet enfant à l’instar de ce que pouvait éprou­ver toute mère. […] J’ai pensé, mon Dieu, qu’est-ce qu’elle va penser quand elle apprendra qu’elle a été vendue 10000 dollars? Elle va se sentir comme se sentaient les esclaves7!
Whitehead s’est enfuie en Floride avec l’enfant où elles ont été localisées par les forces de l’ordre. Elle a alors menacé de se suici­der. Il s’en est suivi un long et éprouvant procès. La mère contre le père, grossesse contre insémination, classe contre classe, lien du sang contre contrat. Ce procès a mobilisé l’opinion publique états-unienne et a même fait l’objet d’une série télévisée. Des féministes se sont engagées pour le droit de Whitehead à garder l’enfant, tan­dis qu’une campagne haineuse se déchaînait contre elle dans les médias. Finalement, le contrat a été déclaré invalide. Toutefois, le couple Stern a quand même obtenu la garde de l’enfant, le jury ayant estimé qu’ils seraient de meilleurs parents du fait qu’ils étaient d’une classe sociale supérieure8.
L’affaire a été désignée sous le nom de «Baby M» et a eu pour conséquence l’interdiction dans plusieurs États de la gestation pour autrui à des fins commerciales. Toutefois, un nouvel évènement a modifié à la fois les jugements dans les procès au sujet de la garde des enfants et déplacé ce commerce vers les pays du tiers-monde. Au début des années quatre-vingt-dix, la transplantation d’embryon – c’est-à-dire le fait d’implanter l’ovule fécondé d’une femme dans l’utérus d’une autre femme – est devenue techniquement possible. La mère porteuse pouvait désormais porter un enfant qui n’avait aucun lien génétique avec elle – il y avait donc une totale absence de «parenté» biologique. On appelle ce phénomène «gestation pour autrui» – à la différence de la gestation traditionnelle, où la femme porte son propre ovule.
C’est à partir de ce moment-là que des pays comme l’Inde sont devenus des destinations à la mode, alors qu’auparavant cette indus­trie était localisée en Occident. Une mère porteuse indienne don­nait jusqu’alors un enfant indien. Depuis, il est techniquement pos­sible pour une Indienne de mettre au monde un enfant blanc. Les États-Uniennes pouvaient alors payer le tiers de ce que cela leur aurait coûté dans leur pays et regagner leur foyer en y ramenant leur «propre» enfant, bien que porté et mis au monde par une Indienne. La transplantation d’embryon a également conduit les tribunaux états-uniens à changer leur manière de juger les conflits relatifs à la garde d’enfant. Dans un cas survenu en 1993, lequel était pratiquement identique à celui de «Baby M» – la mère por­teuse avait éprouvé des regrets après la naissance et avait voulu gar­der l’enfant – le jugement affirmait qu’elle n’était pas sa mère. Elle «n’a pas effectué un choix reproductif, mais offert un service9». Puisque l’ovule n’était pas le sien, sa grossesse ne pouvait être carac­térisée de véritable maternité, mais plutôt de «service»; elle n’avait donc aucun droit sur l’enfant qu’elle avait mis au monde. Ce juge­ment a fait jurisprudence aux États-Unis. Désormais, même lorsque l’ovule implique une troisième femme, on confie la garde aux per­sonnes qui ont commandé l’enfant.
Le commerce de la maternité de substitution progresse par­tout dans le monde. Il est devenu légal aux États-Unis, en Inde, en Ukraine, en Hongrie, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, en Israël, aux Pays-Bas. La Grande-Bretagne et l’Australie ont légalisé cette pratique à la condition qu’elle n’ait pas un caractère commercial. On rapporte que le commerce illégal de grossesses, où l’on offre aux femmes une somme équivalant à 12000 dollars par enfant10, a débuté en Chine. Il est difficile de savoir combien d’enfants sont nés jusqu’à présent dans le monde par l’intermé­diaire de la maternité de substitution, car peu de pays tiennent des statistiques sur cette question. Toutefois, les données états-uniennes officielles montrent que, pendant une année, soit en 2000, 1210 interventions ont été effectuées avec cette méthode de gestation pour autrui – un chiffre qui a probablement aug­menté depuis11. En Suède, il existe aussi des couples qui ont com­mandé des enfants à des mères porteuses originaires aussi bien des États-Unis que du tiers-monde.
Ceux qui achètent – celles qui enfantent
Les gens qui désirent un enfant par l’intermédiaire de la mater­nité de substitution sont principalement des couples hétérosexuels occidentaux. Ils sont âgés de trente-cinq à quarante-cinq ans et ont, en général, un niveau d’études élevé12. Ils ont essayé en moyenne pen­dant sept ans d’avoir un enfant à l’aide d’hormones et de la fécon­dation in vitro, mais la femme est infertile pour différentes raisons13. Une minorité (en croissance) est composée de couples homosexuels ou d’hommes seuls désireux d’avoir un enfant biologique et, pour qui, de nombreux pays ne permettent pas l’adoption. Ce que tou­tes ces personnes ont en commun, c’est le fait de désirer un enfant génétiquement lié au père. Ils ne souhaitent pas pour autant que la femme qui met cet enfant au monde en partage la garde. Sur la page d’accueil oneinsix.com, un homme questionne: «J’ai vu votre page concernant les mères por­teuses. Je veux savoir exactement combien cela coûte (au total) d’avoir un enfant! Je veux devenir père, que faut-il que je fasse? Et combien coûte une mère porteuse?14» Une femme ayant déjà eu des enfants, qui ne peut se permettre une nou­velle grossesse, explique: «Je vais avoir quarante ans au mois d’août et j’aimerais tellement avoir encore un ou deux enfants. Je souhaite utiliser notre propre embryon et une mère de substitution unique­ment pour la grossesse.» D’autres ont des désirs précis concernant les attributs physiques de l’enfant à venir: «Je suis S. d’Angleterre. J’aimerais devenir père et je serais très heureux si je pouvais trouver une femme qui accepterait de porter mon enfant, mais seulement en utilisant ses propres ovules. J’adorerais avoir un enfant asiatique ou peut-être kényan. Quelles sont mes chances?15 »
Des couples suédois sont également à la recherche de mères por­teuses. Sur le site familjeliv.se, une femme écrit: «Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu une expérience avec une mère porteuse en Ukraine ou aux États-Unis? Comment ça marche? Et quelles sont les formalités auprès des autorités suédoises en rentrant au pays et com­bien environ cela coûte-t-il?» Avec des annonces comme « Cou­ple marié cherche mère porteuse. Rémunération importante! », il s’agit là sans aucun doute de maternité de substitution à caractère commercial, même si toutes formes de cette activité sont interdi­tes en Suède. Une autre femme écrit: «On s’est parlé aujourd’hui à propos de la maternité de substitution. Mon mari est sceptique et craint d’être trompé. Nous voulons savoir quelle somme vous vou­lez recevoir. Quelle garantie peut-on demander pour que la mère porteuse ne change pas d’avis une fois l’enfant né?» Un homme écrit: «Je suis un célibataire qui aimerait avoir un enfant. J’habite Malmö et j’ai 43 ans»
Qu’elle vit en Ukraine, en Inde ou aux États-Unis, dans la plu­part des cas, celle qui enfante est plus pauvre que les personnes qui passent commande. En Inde, elle est souvent originaire d’un village situé à proximité de la clinique. Aux États-Unis, c’est souvent une femme mariée de la classe ouvrière.
Kajsa Ekis Ekman : L’être et la marchandise. Prostitution, maternité de substitution et dissociation de soi
M éditeur, Ville Mont-Royal (Québec) 2013, 215 pages

måndag 16 maj 2016

Antikapitalism med Rebella!


Rebella bjuder in till en powerkväll med ingen mindre än Kajsa Ekis Ekman. Kom och diskutera kapitalismen och patriarkatet och hur vi tillsammans kan krossa dem.

Vad: Föreläsning med Kajsa Ekis Ekman
Vart: Katasalen, ABF-huset, Svevägen 41
När: Tisdag den 24 maj kl. 18:00
För?: Icke-separatistiskt och öppet för alla!
Kostar?: Gratis för medlemmar eller dig som vill bli medlem på plats, 50 kronor för icke-medlemmar. Swish eller kontant!

Ekis Ekman arbetar som kulturjournalist, debattör och författare. Hon skriver på Dagens Nyheters kultursida och är ledarskribent på Dagens ETC. Hon är även författare och har skrivit böckerna 'Varat och varan' samt 'Skulden'.

https://allevents.in/stockholm/anti-kapitalism-med-kajsa-ekis-ekman/1613145029008283

torsdag 11 februari 2016

Stöd Nätverket för GreklandNätverket för Grekland är en demokratisk, antirasistisk och partipolitiskt obunden organisation som genom information och utåtriktade aktiviteter verkar för solidaritet med Greklands folk i den ekonomiska krisen.
Nätverket för Grekland motsätter sig Europeiska unionens och Internationella valutafondens åtstramningspolitik som fördjupar krisen och hotar demokratin.
Verksamheten vägleds av följande sex politiska krav:
1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket
2. Människor före banker
3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland
4. Stoppa nedmonteringen av demokratin
5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism
6. Avskrivning av Greklands skuld.
Bli medlem
Om du vill bli medlem, sätt in 50 kronor på Nätverket för Greklands plusgiro: 71 96 32 – 2, märk ”medlemsavgift” och skriv din e-mail adress.
Du kan också stödja vår insamlingskampanj till de frivilliga läkarklinikerna i Grekland genom att sätta in ett bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Hemsida:

http://natverketforgrekland.se

Twitter:

https://twitter.com/natverkgrekland

Facebook:

https://www.facebook.com/Nätverket-för-Grekland-684675341555402/timeline/

tisdag 3 november 2015

EFN


tisdag 13 oktober 2015

Dagens Samhälle – riskkapitalisternas bästa vän och ett journalistiskt haveri

De senaste dagarna har välfärdskapitalisterna twittrat om hur de hållit tummarna, legat sömnlösa, och slutligen jublat när det verkar som att vinsterna inte kommer att tas ifrån dem. ”Glädjande att V stängs ute”, twittrade en chef på Almega lättat. Under två år har de satsat enorma resurser på att bevara möjligheten till vinst: lobbat, ordnat konferenser, uppvaktat nyckelpersoner. Kampanjen för att bevara vinsten i välfärden har varit näringslivets enskilt största kampanj sedan slaget om löntagarfonderna.

Vilken tidning tror ni har varit deras främsta kampanjorgan?


Nej, det var inte Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Inte heller Dagens Industri eller Veckans Affärer.


Utan det var, överraskande nog, kommunernas och landstingens egen tidning, Dagens Samhälle. Denna tidning har som ingen annan drivit på med frenesi för vinst i välfärden och för ett fortsatt alliansstyre.


Historien om hur en offentligägd tidning blev riskkapitalisternas bästa vän är en historia om vår samtid. Det är också en historia om ett journalistiskt haveri.


För er som inte vet vilken tidning jag talar om: Dagens Samhälle har länge varit en mycket respekterad politisk facktidning som läses av politiker och beslutsfattare över hela landet. Den brukade också, inte minst på tiden då den hette Kommun-Aktuellt, vara en källa till information för reportrar i allmänmedia och även forskare i statsvetenskap. Tidningen var nämligen den enda som bevakade och granskade kommunernas och landstingens utveckling av skola, vård, energiförsörjning. Stod något i Dagens Samhälle, då kunde man i regel lita på det. Så är det inte längre.


2010 värvades Mats Edman, med en bakgrund i affärspressen, till chefredaktör. Dagens Samhälle gjordes om till en affärstidning för den offentliga marknaden. Tidningen har sedan dess, både på ledarplats, nyhetsplats och i sociala medier, hårt drivit på för alliansen på ett sätt som skulle väcka läsarstorm om det vore en privatägd borgerlig tidning som DN eller Expressen.


Typiska rubriker i Dagens Samhälle lyder ”Sämst resultat i skolan för S-styrda kommuner” eller ”Fem fakta som blottlägger vänsterns välfärdspopulism”. Skolkoncernen JB:s konkurs var fackets fel, enligt Dagens Samhälle: ”Fack och Folksam satte JB Education i konkurs.” LO:s ordförande kallas en ”facklig patriark” och kooperationen är en ”övervintrad, hopplös affärsidé”. Kritik av vinst i välfärden jämförs regelbundet med antisemitism (!) och hat mot homosexuella. Se exempelvis artikeln ”Karl Marx antisemitism lever vidare i ny skepnad” (14/8 2014).


När Dagens Nyheter granskade Carema gick Dagens Samhälle till hård motattack. Granskningen, som uppdagade missförhållanden på Caremas äldreboenden, kallades en ”medieanka” och ett ”skämt”.


I Dagens Samhälle ifrågasätts eller granskas privata företag inte längre: mottot är att all privatisering och upphandling per definition är av godo. Mats Edman gick så långt att han kallade DN:s chefredaktör för ”fröken Herlitz” och menade att hon var ”uppblåst och självgod”. En kritik som fick ett pinsamt skimmer över sig då DN:s granskning nominerades till Stora Journalistpriset.


Framträdande i Dagens Samhälle är hatet mot vänstern. Jonas Sjöstedt ägnar sig enligt tidningen åt ”lögner”, ”effektiv demagogi” och är ”oförmögen att ompröva sin ungdoms trosvissa dogmer”. Om vinst i välfärden förbjuds kommer vi enligt chefredaktör Mats Edman att ”backa tillbaka till tider då vi böjde oss för staten och lät centralbyråkrater diktera våra liv i detalj” (25/9 2014). Vi kommer att gå mot en dyster framtid, ja hela demokratin är enligt Edman hotad, eftersom rätten till vinst ytterst är en ”demokratifråga”.


Att en tidning som ägs av våra kommuner och landsting ostört får bedriva en sådan vulgär höger‑propaganda i fyra år är minst sagt underligt. Vad hände med den kritiskt granskande journalistiken av vad som sker i friskolorna och de privat drivna äldreboendena?


Dessutom har Edman under sin tid som chefredaktör ägnat sig åt ytterst märkliga tilltag. I takt med att de namnkunniga journalisterna försvunnit från tidningen en efter en, har han annonserat efter nya medarbetare på sin privata Facebooksida.


Han har även använt tidningen för att driva kampanj till stöd för en sektanklagad terapeut på Öland. Något som tycks underligt då det inte har med kommuner och landsting att göra alls. Men vilket kanske fick sin förklaring då det uppdagades att Edmans sambo var nära bekant med terapeuten och upplåtit sin gård åt hennes kurser.


Historien om Dagens Samhälle är ännu en historia om hur kapitalintressen nästlar sig in i och tar över det som tidigare varit gemensamt. Men det är också ett lågvattenmärke för den oberoende och granskande journalistiken.


Sveriges kommuner och landsting – hur länge kommer ni att fortsätta ge ut denna kassa Timbropamflett?

lördag 6 juni 2015

måndag 9 mars 2015

Fransk strategi mot sexköp mobiliserar män


Finns det någon mer sliten symbol för myten om Paris än Moulin Rouge? Klubben där de dansade can-can under sekelskiftet, medan resten av Europa plogade med häst och vagn. Nuförtiden är Moulin Rouge mest en trött turistfälla med hiskliga priser. Stället överlever, som så mycket i Europa, genom att låtsas vara sitt förflutna inför kineser och amerikaner. Men just denna lördag i april är Moulin Rouge skådeplats för något helt annat. Nämligen Frankrikes största abolitionistkonferens någonsin.
Ja, de kallar sig så, prostitutionsmotståndarna i Frankrike. Abolitionister.
De ser sig själva som arvtagare till de som kämpade mot slaveriet. Och som en gest av – något, jag vet inte vad – har de hyrt Moulin Rouge för sin konferens. Under parollen ”Abolition 2013” har 54 olika organisationer samlat sig.
De vill ha en sexköpslag av skandinavisk modell, men de formulerar sig inte så. Nej, de talar om att avskaffa ”le système prostitueur” - det system som prostituerar människan. Det är så debatten delas upp i Frankrike: mellan de som vill avskaffa prostitutionen och å andra sidan ”reglementaristerna” - de som vill bevara och reglera. En sexköpslag var på tal redan 2007, och kanske hade den blivit verklighet om Segolène Royal vunnit presidentvalet. Istället blev det Nicolas Sarkozy, som gjorde tvärtom. Under den ökända ”racolage”-lagen bötfällde han prostituerade för att störa den allmänna ordningen. Man bör veta att den franska prostitutionen kännetecknas av två saker: den är extremt hallickstyrd och den är starkt utländskt dominerad. Få av kvinnorna i prostitution är fransyskor. Men nu, med Segolène Royals exman, socialisten Francoise Hollande vid makten, är det på gång igen. Kanske kan en sexköpslag komma i november. Jämställdhetsminister Najat Vallaud-Belkacem har uttalat sig positivt.
Det franska prostitutionsmotståndet har fått bränsle av DSK-affären. Sedan IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn anklagats för våldtäkt på en hotellstäderska i New York, har hela hans förflutna rullats upp i franska medier. Hur han köpt sex på i stort sett varje utlandsresa, hur han och hans kollegor beställt gruppsex som de prostituerade beskrivit som mycket brutalt och hur han genomgående kallat kvinnor för ”material”: ”Har vi med oss något material på resan?” Nu har hans rika fru Anne Sinclair begärt skilsmässa, han har tvingats avgå, sägs sitta ensam i en lägenhet med persiennerna neddragna. Det tror jag inte på. Han fortsätter säkert köpa sex som förr. Och än kan ingen stoppa honom.
Över 450 deltagare är på plats i dag och de tänker försöka. Stämningen är hjärtlig. Hela salen börjar med att samfälligt ropa: Abolition! Abolition! Nära hälften av de närvarande är män, vilket förvånar mig. Jag kan inte hjälpa det, men jag tänker verkligen ”Vad gör de här?” Det är så ovanligt att män engagerar sig i jämställdhetsarbete, och det är verkligen alla olika typer av män. Unga snygga fransmän med sammetsögon, äldre män med käpp, elegant klädda fransmän med afrikansk bakgrund.
Tre kvinnor tar plats på scenen och berättar om sin tid i prostitution. De kallar sig ”survivantes”, överlevare. En av dem, Laurence Noëlle, har skrivit en bok som utkommer i dagarna och med fast och hög röst deklarerar hon: ”I dag, efter 28 år, bryter jag tystnaden. Tystnaden är skammens skrik och det får vara nog med skam, det får vara nog med tystnad!” Publiken börjar spontant skandera: So-so-solidarité! (Lite malplacé att skrika mitt i en så känslig passage, tänker jag, men ingen annan verkar reagera.) Sedan annonserar moderatorn att en av kvinnorna anmält sig precis före mötet, att hon har något brådskande, något otroligt viktigt att berätta. Men när det blir hennes tur vågar hon inte riktigt säga allt och moderatorn berättar åt henne: ”Hon prostituerades av sin far.”
Jag får tre minuter på mig att berätta om den svenska erfarenheten. Sverige är ett slagträ i debatten här. Har det fungerat? Har det inte fungerat? Jag säger: ”Om lagen ska lyckas behövs tre saker: information till befolkningen, utbildning av polisen och stöd till människor i prostitution. Ett förutsättningslöst stöd som utgår från brukarens behov. Finns inte detta blir lagen ett slag i luften.”
Jag lägger märke till att alla talare använder sig av mycket storslagna ord. De talar om republiken, om humanismen, om slaveriet, om människors inneboende jämlikhet. En vänsterpolitiker säger: ”Frankrike bekänner sig officiellt till abolitionismen från och med 1949 då vi skrev under konventionen om trafficking – men i praktiken är vi det inte. Nu är det dags att ta nästa steg. Något annat är att svika humanismens ideal.” Nästa talare: ”Det är en skam för republiken, för våra grundläggande värderingar, att vi fortsätter att tillåta något så ovärdigt som köp av människors kroppar!”
Och det är då jag inser: nej här är det inte en kvinnofråga! De franska aktivisterna har gjort något helt annat av prostitutionen. De har lyft den ut ur jämställdhetspolitiken, och gjort den till en fråga om människovärde, om frihet och jämlikhet. Att vara emot sexköp är helt enkelt att försvara de värden som nationen grundar sig på sedan revolutionen. Och genom att använda sig av nationens grundläggande ideal, har de lyckats få med sig männen! Det är genialt.
Mötet avslutas med att alla deltagarna i samlad tropp går till närliggande Place Blanche och döper om den till Place Abolition.

Och Frankrike är viktigt. Det är här nästa stora slag kommer att stå. Om Europas ena stormakt tar ställning emot prostitution kommer det att förändra balansen i hela världen.
För på andra sidan står Tyskland, Europas andra stormakt och det är dit jag beger mig tre dagar senare. Närmare bestämt till München, BMW:ns huvudstad, dit jag inbjudits av kvinnoprojektet Kofra för att berätta om ”der Schwedische Weg.”Tyskland har inte vikit från sin legaliseringslinje trots att regeringsrapporter visat att den inte haft de önskade effekterna. Sexindustrin har bitit sig fast i landet, växt sig allt starkare och verkar här för att stanna. Mer och mer konkurrens har betytt lägre priser och ”flat rates” på bordellerna: allt sex man vill ha för en engångssumma. Även här är det få tyska kvinnor som prostituerar sig: majoriteten är från Östeuropa.
Kvinnoprojektets ansvariga Anita Heiliger hämtar mig på stationen och berättar att det är första gången de har en föreläsning om prostitution. De har inte hittat någon som kan tala om ämnet förut. Men nu vill de börja ta i frågan: ”Jag vet inte vad folk kommer att tycka! Kanske blir det bråk... Vi får se!”
Anita Heiliger var med och grundade Kofra 1982, som då var ett autonomt självhjälpsprojekt för kvinnor. I dag är hon pensionär och Kofra får stöd av kommunen för att ta emot kvinnor som behöver hjälp och slussa dem vidare. Det handlar om kvinnor som vill skilja sig, rådgivning angående problem på arbetsplatsen, våld i hemmet och annat.”Det är svårt att få med de unga. Feminist är ett fult ord i Tyskland. Men nyligen blev det en explosion på Twitter om trakasserier på jobbet! Massor av unga kvinnor berättade om vad de upplevt!”
Det blir inget bråk, tvärtom. Det är en varm, systerlig stämning och de trettiotalet kvinnor som kommer och lyssnar är rörande överens om att prostitution är fel. Efter att jag talat kommer en av dem fram: ”Jag vill veta: har ni bättre män i Sverige efter att lagen kom till?”
”Jag vet inte riktigt hur de var förut” säger jag.
”Jag kan tänka mig att de måste behandla kvinnor bättre nu, ha mer respekt.”
Jag frågar henne: ”Om det är sant att så många tyska män köper sex, hur påverkar det deras fruar? Vet de om det? Vad känner de?”
Men det vill hon inte svara på.
En advokat i publiken säger att visst var det nödvändigt att göra prostitution till ett yrke, eftersom sjukförsäkring är kopplad till jobbet. Men varför var man tvungen att legalisera bordeller? Dessutom har bara 1 procent av de prostituerade registrerat sig som sådana. Och vad många inte vet när man talar om den tyska ”legaliseringen” är att man faktiskt blir bötfälld för att prostituera sig på de flesta platser i Tyskland. Det är bara lagligt att prostituera sig på vissa områden, vissa gator. Så kanske är hela debatten om att förbjuda eller tillåta snedvriden? I själva verket finns inget land som inte reglerar prostitutionen i lag – det handlar bara om vem som bötfälls.
I en enkät gjord av den tyska feministiska tidningen Emma kommer kriminalisering av sexköp högt på listan över önskvärda mål. Efter sådant som lika lön för lika arbete. Men än ser det ut att vara lång väg kvar för den tyska kvinnorörelsen.

Ur Feministiskt Perspektiv april 2013

måndag 23 februari 2015

Framgångsrika rörelser visar att de behöver oss

Fundera över när du kände dig behövd sist. När du hade känslan att samhället pekade på dig och sa ”Du är viktig. Vi klarar oss inte utan dig.”
Att behövas är ett av människans grundläggande behov, som historikern Arne Jarrick formulerade det i en bok för några år sedan. Under största delen av mänsklighetens historia har alla människor behövts för att klara gruppens överlevnad. I ett samhälle som jagar, samlar eller brukar jorden existerar inte arbetslöshet; även om resurserna är knappa finns alltid något att göra.
Arbetslösheten gjorde inträde först med lönearbetet och har under större delen av nittonhundratalet legat på låga nivåer. Idag präglas samhället av något historiskt nytt: 10 procent av Europas befolkning går konstant utan jobb. Och av de som har arbete är många timanställda, vikarier och hänger på en tråd – en struktur som avspeglas på bostadsmarknaden. Varken stat eller kapital ser ut att behöva dig.
Den som vill förstå människans lott idag måste börja i hennes känsla av överflödighet. Samhällets budskap till henne lyder: Din existens är onödig. Är du riktigt duktig och driven kanske du kan få en plats, men det är upp till dig att göra något av ditt liv, fylla det med mening. Och om du misslyckas, tro inte att någon kommer att fråga efter dig, skit på dig i din ensamhet!
Leta därför efter de som säger att de behöver människor och du kommer att hitta en framgångsrik rörelse. Politisk, kulturell eller religiös.
Leta efter de som säger: Vi behöver just dig. Du duger som du är, du behöver inte vara särskilt smart, du behöver inte ha massa utbildningar, du behöver inte kunna massa ord. Vi lär dig på vägen. Och genom att gå med i vår rörelse så blir du någon, du spelar en avgörande roll, du har till och med chans att bli en hjälte.
Jag tror att vi här delvis har svaret på vad som gör rörelser så framgångsrika att människor kan ge allt för dem. Vi finner det tyvärr hos både fascismen och jihadismen. För att gå med i den organiska miljön runt dessa högerextremismer idag är tröskeln låg. Man behöver inte vara superbildad eller kunna stava perfekt. Man behöver inte ens vara en god människa. Genom att ansluta sig till de stora berättelserna nationen och religionen uppgår man ändå i något historiskt och nobelt.
På Avpixlat och i miljön runt SD behöver man inte ens alltid vara svensk: det går bra att vara exempelvis serb eller iranier och ogilla islam, eller att vara från vilket land som helst och tycka att jag har kommit hit och gjort rätt för mig men nu räcker det. För att gå med i IS kan du sitta i fängelse och ha gjort hemska saker som gör att hela samhället vänder sig emot dig, men här finns en kamp som behöver just dig. (Som ung heterosexuell tjej går det alltid att hitta en hopplös kille att ta hand om och känna sig behövd, men av någon anledning är motsatsen inte lika vanlig.)
Tittar vi istället på den organiska miljön runt vänstern i Nordeuropa: folkrörelser, partier, forum, debatter – ser vi att tröskeln är betydligt högre. Man måste verka bildad och vara en bra person. Det gäller att ha de rätta begreppen, använda dem på rätt sätt och dessutom kunna formulera en berättelse om det egna jaget. Det gäller att inte vara privilegierad – samtidigt som det gäller att kunna stava till privilegierad och veta exakt vilka kategorier begreppet avser.
Där socialistiska rörelser är framgångsrika idag – Sydeuropa och Latinamerika – ser det helt annorlunda ut. De inte bara accepterar alla – de visar att de behöver alla. Vem du än är, så kan du ta ett handtag någonstans. Vem du än är, är socialisterna med dig emot din chef, de styrande, bankerna och bolagen. Du behöver inte vara någon speciell, men du kommer garanterat att bli en bättre människa av att gå med i kampen.
Naturligtvis finns det alltid både subjektiva och objektiva faktorer, och i Sydeuropa är det uppenbart att det är krisen, och inte organisatorisk skicklighet, som gjort att Syriza och Podemos blivit största partier. Men att krisen skulle leda till en vänstervåg var inte alls säkert – den kunde lika gärna ha lett till passivitet eller högerextremism. På samma sätt borde de ökade klassklyftorna i Nordeuropa ha lett till en vänstervåg, men de har yttrat sig på andra sätt.
Den som vill förstå politiska rörelser måste inse att människan alltid söker andra saker i en rörelse än att uppnå ideologiska mål. Hon söker att höra till, att spela roll.
Och nu när staten vill spendera miljoner på att förhindra att unga människor rekryteras till IS säger jag: När har ni spenderat en krona på dem tidigare? När har ni någonsin visat att ni behöver dem?
Och nu när många inom vänstern beklagar SD:s uppsving och menar att deras väljare borde komma tillbaka till den socialistiska rörelsen där de hör hemma, säger jag: Ha! Tänk om dessa 13 procent verkligen gjorde det! Hur fan tror ni att de skulle tas emot?

Ur ETC februari 2015